Trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động hay còn gọi là Automation testing đóng một vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng suất kiểm thử, giảm thiểu lỗi cũng như sự nhàm chán với việc kiểm thử thủ công trong một thời gian dài hoặc lặp đi lặp lại.

Tìm hiểu thêm thông tin về iTMS Coaching tại Website: https://itmscoaching.com

Share | Download(Loading)