API là cụm viết tắt của Application Programming Interface. Đây là một giao tiếp phần mềm được dùng bởi các ứng dụng khác nhau. Cũng giống như bàn phím là thiết bị giao tiếp giữa người dùng và máy tính thì API là phần mềm trung gian cho phép các ứng dụng giao tiếp với nhau.

Tìm hiểu thêm thông tin về iTMS Coaching tại Website: https://itmscoaching.com

Share | Download(Loading)