All episodes

Tìm hiểu thêm thông tin về iTMS Coaching tại Website: https://itmscoaching.com

Tìm hiểu thêm thông tin về iTMS Coaching tại Website: https://itmscoaching.com

1. Test Tool Selection 2. Define Scope of Automation  3. Planning, Desing and Developemnt 4. Test Execution 5. Maintenance Tìm hiểu thêm thông tin về iTMS C...

Trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động hay còn gọi là Automation testing đóng một vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng suấ...

API là cụm viết tắt của Application Programming Interface. Đây là một giao tiếp phần mềm được dùng bởi các ứng dụng khác nhau. Cũ...

Podbean App

Play this podcast on Podbean App