The iTMSCoaching’s Podcast

iTMS Coaching - Nơi chia sẻ những kiến thức miễn phí về ngành Công Nghệ Thông Tin.
https://radio.itmscoaching.com

Episodes Date

Đăng ký chương trình đào tạo Tester miễn phí ►► https://tester.itmscoaching.com/itms-tester-basic-2 Khoá học đào tạo Automation Test ►►https://tester.itmscoaching.com/itms-tester-advance-2/ Chương trì...
August 4, 2020
Đăng ký chương trình đào tạo Tester miễn phí ►► https://tester.itmscoaching.com/itms-tester-basic-2 Khoá học đào tạo Automation Test ►►https://tester.itmscoaching.com/itms-tester-advance-2/ Chương trì...
August 4, 2020
TDD (Test-Driven Development) là mô hình phát triển với trọng tâm hướng về việc kiểm thử. TDD được xây dựng theo hai tiêu chí: Test-First (Kiểm thử trước) và Refactoring (Điều chỉnh mã nguồn). Bạn có ...
June 18, 2020
Tại Việt Nam rất ít trường Đại Học đào tạo môn Kiểm Thử Phần Mềm đa số các bạn Tester tự học là chính, vì vậy kiến thức của bạn sẽ không vững chắc và làm việc không hiệu quả.  Xem thêm tại https://rad...
May 28, 2020
1. Test Tool Selection 2. Define Scope of Automation  3. Planning, Desing and Developemnt 4. Test Execution 5. Maintenance Xem thêm tại https://radio.itmscoaching.com hoặc https://kiemthuphanmem.com  ...
May 28, 2020
Trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, kiểm thử tự động hay còn gọi là Automation testing đóng một vai trò quan trọng góp phần nâng cao năng suất kiểm thử, giảm thiểu lỗi cũng như sự nhàm chán với việc kiể...
May 28, 2020
API là cụm viết tắt của Application Programming Interface. Đây là một giao tiếp phần mềm được dùng bởi các ứng dụng khác nhau. Cũng giống như bàn phím là thiết bị giao tiếp giữa người dùng và máy tính...
May 16, 2020

Play this podcast on Podbean App